imodium

imodium

Với phương châm “Mọi hoạt động của Nhà trường đều hướng về người học” và thực hiện mục tiêu ổn định và nâng cao chất lượng công việc, minh bạch và công khai hóa quá trình xử lý công việc; nâng cao vị thế và uy tín của Nhà trường. Từ đầu năm 2014, Nhà trường đã chuẩn bị triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; được sự đồng ý của Bộ LĐ-TB&XH, Nhà trường đã ký Hợp đồng với Công ty tư vấn Quốc tế INCOTECH để thực hiện dự án. Sau khi hoàn thành việc xây dựng quy trình, tài liệu, Nhà trường đã tiến hành công bố Quyết định ban hành 181 quy trình tác nghiệp và tổ chức ký cam kết triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

   Sau thời gian áp dụng, Nhà trường đã mời Công ty TNHH GIC Việt Nam (Guardian Independent Certification) đại diện Tổ chức đánh giá chứng nhận quốc tế có trụ sở tại Singapore,  một tổ chức chứng nhận độc lập, chuyên nghiệp và tuân theo thông lệ quốc tế đồng thời phù hợp với môi trường chứng nhận tại Việt Nam về đánh giá chứng nhận. Đoàn đánh giá gồm:

Ông Đỗ Thái Mai, Chuyên gia đánh giá trưởng

   Ông Nguyễn Hồng Diệp, Chuyên gia đánh giá

  Ông Dương Văn Lâm, Chuyên gia đánh giá

Sau thời gian làm việc, xem xét, đánh giá hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Nhà trường, vào lúc 16g30 ngày 25 tháng 11 năm 2014 đã tổ chức công bố kết quả đánh giá chứng nhận. Ông Đỗ Thái Mai Trưởng đoàn đánh giá đã trao đổi và thông báo kết luận:

1. Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 của Nhà trường được xây dựng công phu, với 181 quy trình tác nghiệp thực hiện phần lớn các công việc của Nhà trường.

2. Về cơ bản Hệ thống quản lý chất lượng do Nhà trường xây dựng đã đáp ứng các tiêu chuẩn của ISO 9001:2008. Chứng chỉ sẽ được cấp sau thời gian chậm nhất là 01 tháng kể từ ngày hoàn thiện hồ sơ.

3. Bên cạnh những mặt đã đạt được, đoàn đánh giá cũng chỉ ra một số thiếu xót và đưa ra những khuyến nghị để hoàn thiện hơn nữa hệ thống quản lý chất lượng của Nhà trường.

Thay mặt Nhà trường, TS. Phan Sỹ Nghĩa, Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu ý kiến, cám ơn sự làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp của đoàn đánh giá của Công ty TNHH GIC Việt Nam. Hiệu trưởng Nhà trường cũng ghi nhận các kết luận và khuyến nghị của đoàn đánh giá, yêu cầu Ban chỉ đạo ISO, Trưởng các đơn vị nghiêm túc tiếp thu, triển khai chỉnh sửa các thiếu sót, tồn tại mà đoàn đánh giá đã khuyến nghị, nhằm không ngừng hoàn thiện hệ thống QLCL; quyết tâm duy trì, thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong mọi lĩnh vực công tác của Nhà trường.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Toàn cảnh hội nghị khai mạc đánh giá chứng nhận

ThS. Nguyễn Thế Mạnh - Phó hiệu trưởng, Trường ban Chỉ đạo ISO
phát biểu tại phiên khai mạc đánh giá chứng nhận

 

Ông Đỗ Thái Mai Trưởng đoàn đánh giá - đại diện cho Công ty TNHH GIC Viêt Nam
công bố kết quả đánh giá chứng nhận
 

TS. Phan Sỹ Nghĩa - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

tại phiên họp kết thúc đánh giá chứng nhận