TT

Lớp/Khóa

Người đại diện

Cơ quan công tác

Điện thoại

1

DL 1

Vũ Văn Tuấn

Hà Nam

0984570768

2

DL 2

Phan Ngọc Duẩn

Hà Nội

0948028268

3

DL 3

Nguyễn Thị Hương

Sở công thương Vĩnh Phúc

0919110195

4

DL 4

Nguyễn Văn Thảo

Công ty khí Ninh Bình

012555528666

5

DL 5

Nguyễn Văn Diện

Hà Nội

0988450362

6

DL 6

Bùi Văn Hoàng

Hà Nội

01659823328

7

DL 9

Nguyễn Văn Trung

X19 BQP Thái Bình

01639188123

8

ĐH Hòa Bình

Nguyễn Văn Đại

Hòa Bình

0912303063

9

DL Sóc Sơn

Nguyễn Văn Hà

Điện lực Hà Nội

0968033666

10

DL Lai Châu

Nguyễn Tuấn Dưỡng

Điện lực Lai Châu

0914818882

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804