TT

Lớp/Khóa

Người đại diện

Cơ quan công tác

Điện thoại

1

Đại học K1

Nguyễn Văn Tư

Xi Măng Xuân Thành

0948425522

2

Đại học K2

Trần Xuân Giới

Hà Nội

01674663369

3

Đại học K3

Trần Văn Hiền

Samsung Bắc Ninh

0989926661

4

Đại học K4

Trần Ngọc Tuyên

Công ty Dệt - KCN Bảo Minh

01686877074

5

Đại học K5

Trần Văn Khỏe

Hà Nội

01692764651

6

Đại học K6

Phạm Duy Tuấn

Ninh Bình

01649725175

7

Đại học K7

Nguyễn Đức Huy

Nam Định

 

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804