TT

Lớp/Khóa

Người đại diện

Cơ quan công tác

Điện thoại

1

CK1

Trần Ngọc Đức

Khoa Điện - Điện tử

Trường ĐHSPKT Nam Định

 

2

CK2

Phạm Xuân Bách

 Khoa Điện - Điện tử

Trường ĐHSPKT Nam Định

 

3

CK 8

Nguyễn Đồng Bính

CĐN Công nghệ Cao Hà Nội

 

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804