1. Bạn đọc muốn khai thác và sử dụng tài liệu của Thư viện cần phải xuất trình Thẻ sinh viên và Phiếu yêu cầu cho cán bộ Thư viện. (Phiếu yêu cầu liên hệ với cán bộ Thư viện).

2. Bạn đọc tra cứu tài liệu mình cần qua hệ thống Mục lục thư viện và Danh mục Báo, tạp chí. Sách gồm các lĩnh vực sau:

0+1+2+3K: Triết học. Tâm lý học. Logic học. Chủ nghĩa Mác-Lênin

6+6T6: - Vô tuyến điện tử

             - Tự động học và điều khiển từ xa

3.         Khoa học xã hội - Chính trị

6T7.      Tin học - Kỹ thuật tính

4+5.     Ngôn ngữ học - Khoa học tự nhiên

6V2.       Vận tải đường bộ

6+6C2. Kỹ thuật - Ngành năng lượng

7+7A+8+9. - Nghệ thuật

                    - Thể dục thể thao

                    - Nghiên cứu văn học

                    - Lịch sử

6C4+6C5. - Gia công kim loại

                  - Chế tạo máy

Các phích nhô trong hộp phích mục lục là các chủ đề chia nhỏ tương đương và để ngăn cách giữa các chủ đề.

3. Ghi đầy đủ thông tin trong phiếu yêu cầu:

- Họ và tên; lớp; số thẻ.

- Ký hiệu xếp giá (ghi ký hiệu dạng phân số ở góc trên bên trái tấm phích mô tả); tên đầy đủ của cuốn sách (không viết tắt).

 - Ngày tháng năm; Ký mượn.

- Sau khi đã tra được tài liệu mình cần mượn, bạn đọc xuất trình thẻ thư viện cùng phiếu yêu cầu cho cán bộ thư viện.

          Ví dụ về cách ghi phiếu yêu cầu:

Chú ý: - Mỗi lần mượn tối đa là 3 quyển sách, báo, tạp chí (Báo và tạp chí chỉ phục vụ đọc tại chỗ);

- Sách có ký hiệu: VL, VN, A, Đ, NV chỉ phục vụ đọc tại chỗ;

- Bạn đọc khi nhận sách phải kiểm tra tình trạng sách. (Nếu có hiện tượng khác thường phải báo ngay cho cán bộ thư viện).

Phản hồi về bài viết “Hướng dẫn khai thác và sử dụng tài liệu thư viện”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804