TT

Tên đề tài

Năm

Ban chủ nhiệm

Xếp loại

1

ứng dụng multimedia trong dạy học ngành điện, điện tử ở khoa Đ-ĐT trường ĐH SPKTNĐ

2007

Nguyễn Thanh Tùng
Giản Quốc Anh
Nguyễn Đức Hỗ
Nguyễn Lương Kiên
Hoàng Thị Phương

Tốt

2

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình điều hòa không khí phục vụ giảng dạy môn học thực hành điện lạnh tại Trường Đại học SPKT NĐ

2010

Trịnh Công Chính
Hoàng Mai Hồng
Phan Thị Thu Hường

Khá

3

Xây dựng định mức vật tư thực tập các ngành, nghề đào tạo tại khoa Đ-ĐT, trường ĐH SPKT NĐ

2010

Vũ Thị Lành
Trần Hiếu
Phạm Văn Chính

Khá

4

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển và giám sát máy khoan CNC ứng dụng trong công nghệ sản xuất mạch in

2011

KS. Trần Văn Biên

Tốt

5

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo kit vi điều khiển PIC ứng dụng cho thực hành vi điều khiển tại trường ĐHSPKT Nam Định

2011

ThS. Vũ Ngọc Tuấn

Tốt

6

Nghiên cứu chế tạo mô hình máy khắc chữ điều khiển bằng máy tính

2012

ThS. Vũ Văn Công

 

7

Nghiên cứu, chế tạo mô hình hệ thống điều khiển và giám sát thiết bị điện qua mạng Internet

2013

ThS. Lê Anh Tuấn

Tốt

8

Nghiên cứu nâng cấp Mô hình máy tiện NC mã hiệu PLC-TC1 thành Mô hình máy tiện CNC

2014

TS. Trần Văn Khiêm

Tốt

9

Xây dựng hệ thống đo độ rung trên DSK TMS320C6713

2014

ThS. Giản Quốc Anh

Tốt

10

Thiết kế, chế tạo hệ thống các mô đun thực hành vi điều khiển tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

2014

ThS. Phạm Xuân Bách

Tốt

11

Nghiên cứu, chế tạo mô hình  điều khiển giám sát trạm cấp phôi tự động

2014

ThS. Nguyễn Tiến Đức

Tốt

12

Thiết kế và chế tạo bộ tạo tải cho hệ thống điều chỉnh tự động bù cosj

2014

ThS. Phạm Văn Chính

Tốt

13

Nghiên cứu, chế tạo mô hình điều khiển giám sát hệ thống bơm ổn định áp lực đường ống

2014

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

Tốt

14

Nghiên cứu, chế tạo mô hình giám sát, điều khiển và báo sự cố đường dây mạng điện phân phối

2015

ThS. Nguyễn Tiến Đức

Tốt

15

Thiết kế, chế tạo bộ thực hành kỹ thuật số ứng dụng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

2015

ThS. Hoàng Thị Phương

Tốt

16

Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống băng tải đa năng

2015

ThS. Lã Văn Trưởng

Tốt

17

Nghiên cứu, chế tạo mô hình hệ thống trộn phối liệu

2015

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

Tốt

18

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình lò gia nhiệt cảm ứng

2015

ThS. Nguyễn Thị Hòa

Tốt

19

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình tự động điều khiển thiết bị dò bám theo mặt trời

2015

KS. Trần Văn Hạnh

Tốt

20

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ điều khiển giám sát trong hệ thống trông giữ xe thông minh, trên cơ sở xử lý ảnh

2015

ThS. Vũ Ngọc Tuấn

Tốt

21

Nghiên cứu, chế tạo mô hình bộ lưu trữ và chuyển đổi năng lượng mặt trời

 

ThS. Trần Hiếu

 

22

Nghiên cứu, chế tạo mô hình nhà máy thủy điện ứng dụng trong giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

ThS. Nguyễn Tiến Đức

 

23

Thiết kế, chế tạo tủ điện điều khiển và bảo vệ động cơ điện dùng rơ le kỹ thuật số ứng dụng trong giảng dạy

 

ThS. Phạm Văn Chính

 

24

Nghiên cứu, chế tạo thiết bị làm sạch sử dụng sóng siêu âm

 

ThS. Nghiêm Thị Thúy Nga