coupon for cialis

pet prescription discount card online

TT

Công trình NCKH

Người thực hiện

(CB, GV Khoa Kinh tế)

Phạm vi công bố sản phẩm NCKH

Năm thực hiện

Chủ biên, chủ nhiệm hoặc tác giả chính

Thành viên tham gia

1

"Xây dựng mô hình quản lý chất lượng phù hợp đối với các công ty xuất khẩu hàng dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định"

ThS. Bùi Hồng Đăng

 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

2008

2

"Xu hướng chuyển đổi nghề nghiệp của nông dân: cơ sở lý luận và thực tiễn"

 

ThS. Bùi Hồng Đăng

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2010

3

"Mô hình quản lý chất lượng phù hợp trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Nam Định"

ThS. Bùi Hồng Đăng

 

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

2011

4

“Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Nam Định”

Ths. Bùi Hồng Đăng

 

Tạp chí Khoa học và Phát triển

2015

5

“Nhân tố ảnh hưởng đến mô hình kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp”

Ths. Lê Thị Hồng Tâm

 

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán

2015

6

“Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại”

Ths. Lê Thị Hồng Tâm

 

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán

2016

7

“Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp dược phẩm nhỏ và vừa thuộc khu vực phía bắc”

Ths. Nguyễn Thị Phương Dung

 

Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

2017

Phản hồi về bài viết “Các bài báo khoa học ”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804