norvasc

norvasc read here

STT

 Họ tên

 Tên bài báo

 Tên tạp chí

      1

Trần Văn Khiêm, Đào Văn Hiệp

 Đo và xử lý tín hiệu lực cắt trong điều khiển thích nghi máy công cụ điều khiển số. 

 Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật. Số 107/II-2004

      2

 Đào Văn Hiệp,

Trần Xuân Thảnh,

Trần Văn Khiêm

 Ứng dụng công cụ thực tại ảo để khảo sát động lực học hệ truyền động chạy dao trên máy CNC. 

 Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII Hà Nội, ngày 6-7/12/2007

3  Trần Văn Khiêm, Đào Văn Hiệp  Nghiên cứu về lực cắt phục vụ ĐKTN trên máy CNC   Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII 

     4

 Trần Văn Khiêm, Đào Văn Hiệp

 Những khía cạnh công nghệ của điều khiển thích nghi máy công cụ điều khiển số

 Khoa học giáo dục kỹ thuật. Số 7 (1/2008)

5  Trần Văn Khiêm, Phạm Quang Minh  Nghiên cứu chế tạo hệ thống đo lực cắt 3 chiều trên máy phay CNC  Tạp chí Khoa học Kỹ thuật  Học viên Kỹ thuật Quân sư, số 128, năm 2009

 6

Vũ Ngọc Thương

Nâng cao tuổi thọ khuôn dập nguội trong công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu bằng phương pháp nhiệt điện.

Tạp chí cơ khí Việt Nam. Số 141 (tháng 4 năm 2009)

 7

Nguyễn Trung Kiên A

Mô phỏng hệ thống phanh khí nén trên ô tô.

Tạp chí giao thông vận tải. Số 12/2013.

  8

Nguyễn Trung Kiên A

Mô phỏng bộ điều khiển hệ thống phanh ABS khí nén.

Tạp chí giao thông vận tải. Số 3/2014.

  9

Nguyễn Văn Tư
Vũ Văn Khánh

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ chế tạo than thô từ trấu.

Tạp chí khoa học công nghệ kim loại số 45 tháng 12/2012

10

Nguyễn Văn Tư
Vũ Văn Khánh

Nghiên cứu ổn định công nghệ tách SiO2 khỏi than trấu Việt Nam. 

Hội thảo khoa học và công nghệ nhiệt luyện lần thứ 6 "Vật liệu và công nghệ nhiệt luyện tiên tiến" 26/11/2014 - Hội Nhiệt luyện Việt Nam.

  11

Trần Văn Khiêm

Đào tạo theo năng lực thực hiện, một yếu tố quyết định chất lượng GVDN ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định.

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nghiên cứu, đề xuất phương pháp dạy thực hành theo NLTH - Triển khai ứng dụng tại một số cơ sở dạy nghề Tỉnh Nam Định.

   12

Vũ Ngọc Thương

1. Ву Нгок Тхыонг, Евдокимов А.К. Герметизация алюминиевых капсул холодной сваркой давлением // Известия ТулГУ. Технические науки. Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. Вып. 4. С. 108-110.

Nga

13

Vũ Ngọc Thương

2. Ву Нгок Тхыонг, Евдокимов А.К. Холодная сварка давлением алюминиевой проволоки, сложенной внахлест // Известия ТулГУ. Технические науки. Тула: Изд-во ТулГУ. 2013. Вып. 7. Ч. 2. С. 28 -31.

Nga

    14

Vũ Ngọc Thương

3. Ву Нгок Тхыонг. Устройство для холодной сварки алюминиевой проволоки // Известия ТулГУ. Технические науки. Тула: Изд-во ТулГУ. 2013. Вып. 7. Ч. 2. С. 32 -35.

Nga

    15

Vũ Ngọc Thương

4. Ву Нгок Тхыонг. Моделирование холодной сварки давлением проволочных деталей // Всероссийская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Современные технологии обработки металлов и средства их автоматизации», проводимая  в рамках Мероприятий по программе «У.М.Н.И.К.» 15.10 – 17.10.2013 г. Тула: ТулГУ, 2013. С. 9-11.

Nga

    16

Nguyễn Thúc Hà,
Vũ Văn Ba,
Nguyễn Trọng Điền

Nghiên ảnh hưởng của thời gian ủ khử ứng suất dư trong liên kết hàn. Tạp chí khoa học công nghệ năm 2008.

Tạp chí Khoa học Công nghệ

    17

Vũ Văn Ba,
Nguyễn Thúc Hà
Bùi Văn Hạnh,

 Ảnh hưởng của vị trí hàn đến hình dạng và kích thước mối hàn tổng đoạn trong chế tạo vỏ tàu

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 7 năm 2013

    18

Vũ Văn Ba

Nghiên cứu mô phỏng trường nhiệt độ liên kết hàn giáp mối một phía bằng quá trình hàn auto-fcaw.

Tạp chí cơ khí Việt Nam, số 12/2013

    19

Vũ Văn Ba

Efect of welding technology parameters on shape and dimensions of the one side butt weld in assembly of the ship’s hull block by Automatic flux core arc welding

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 97 năm 2013

    20

Vũ Văn Ba,
Nguyên Thúc Hà
Bùi Văn Hạnh

Nghiên cứu mô phỏng trường nhiệt độ liên kết hàn giáp mối một phía bằng quá trình hàn Auto – FCAW

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 11 năm 2013

   21

Vũ Đình Toại Nguyễn Thúc Hà
Vũ Văn Ba.

Nghiên cứu mô phỏng trường nhiệt độ hàn TIG liên kết hybrid nhôm – thép dạng chữ T bằng phần mềm Sysweld.

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 11 năm 2013

    22

Trần Văn Khiêm, Trần Quang Huy

khảo sát độ nhám bề mặt sản phẩm, khe hở phóng điện và kích thước điện cực sau khi xung tia lửa điện bằng điện cực nhôm

Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí - lần thứ IV

    23

Vũ Ngọc Thương

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy hàn nguội

Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí - lần thứ IV

    24

Vũ Văn Ba,
Bùi Văn Hạnh
Vũ Đình Toại

Nghiên cứu biến dạng góc liên kết hàn tổng đoạn vỏ tàu

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 108 năm 2015

    25

Nguyễn Hồng Thanh

Mô phỏng số trường nhiệt độ khi hàn liên kết chữ T thép A36 bằng phương pháp hàn GMAW

Tạp chí cơ khí Việt Nam, số 6 (2014)

    26

Nguyễn Quốc Mạnh, Shyh Chour Huang, Nguyễn Văn Nhất, Nguyễn Hồng Thanh

Dissimilar metal inert gas (MIG) welding between A5052 alloys and SS400 steel

Tạp chí IEEE, 2016

    27

Đào Văn Hiệp, Chu Anh Mỳ, Nhữ Quý Thơ, Trần Xuân Thảnh

 Một giải pháp năng lượng cho Exoskeleton

Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Cơ điện tử, tr.324-332, 2008

    28

Đào Văn Hiệp, Trần Xuân Thảnh

Một giải pháp điều khiển Exoskeleton

Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Cơ điện tử, tr.23-28, 2010

    29

Trần Xuân Thảnh, Đào Văn Hiệp

Mô hình hóa và mô phỏng quá trình vận động của người

Tạp chí Khoa học và kỹ thuật - Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 140, tr.52-61, 2011

  30

Trần Xuân Thảnh, Đào Trung Kiên

Mô hình động lực học của người khi đi bộ

 Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 6, tr.404-410, 2012

    31

Trần Xuân Thảnh, Đào Văn Hiệp

Xây dựng mô hình động lực học hệ kín cho hệ xương-cơ của người đi bộ bằng công cụ CAD/CAE”,

Tạp chí Khoa học và kỹ thuật - Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 154, tr.149-158, 2013

   32

Đào Trung Kiên, Tăng Quốc Nam, Trần Xuân Thảnh

Mô hình hóa và mô phỏng robot hỗ trợ nhờ CAD/CAE

Tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA 2013, tr.297-304, (2013)

    33

Nguyễn Hồng Thanh, Hoàng Trọng Ánh, Nguyễn Tiến Dương, Hà Xuân Hùng

Dự đoán ứng suất dư và biến dạng liên kết hàn góc chữ T bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuạt TP Hồ Chí Minh. Xuất bản tháng 9 năm 2016
Số ISSN 1859 – 1272

    34

Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Tiến Dương, Hà Xuân Hùng

Ảnh hưởng của trình tự hàn đến sự phân bố ứng suất dư trong liên kết hàn ống chữ K

Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa; Ngày 7-8 tháng 10 năm 2016

    35

Nguyễn Hồng Thanh, Hoàng Trọng Ánh, Nguyễn Tiến Dương, Hà Xuân Hùng

Nghiên cứu ảnh hưởng của trình tự hàn đến ứng suất dư và biến dạng trong liên kết hàn giáp mối

Hội nghị Khoa học và CN toàn quốc về Cơ khí – Động Lực; Ngày 13 tháng 10 năm 2016

    36

Lam Tran, Hong Thanh Nguyen, Thuc Ha Nguyen

Nghiên cứu mô hình nguồn nhiệt hồ quang trong quá trình hàn lai ghép Plassma-MIG với nguồn nhiệt tối ưu

Hội nghị Khoa học và CN toàn quốc về Cơ khí – Động Lực; Ngày 13 tháng 10 năm 2016

    37

Vũ Văn Ba
Nguyễn Thúc Hà
Vũ Văn Đạt

Nghiên cứu ánh hưởng của thông số chế độ hàn MIG đến độ ngấu và cơ tính của liên kết hàn giáp mối hợp kim nhôm A5052

Hội nghị Khoa học và CN toàn quốc về Cơ khí – Động Lực; Ngày 13 tháng 10 năm 2016

    38

Vũ Ngọc Thương
Trần Công Chính
Trần Gia Khánh

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy hàn ma sát quay

Hội nghị Khoa học và CN toàn quốc về Cơ khí – Động Lực; Ngày 13 tháng 10 năm 2016

    39

Trần Thanh Tâm
Trần Đăng Quốc
Lê Anh Tuấn2

Nghiên cứu tổng quan sử dụng CNG làm nhiên liệu cho động cơ diesel

Hội nghị Khoa học và CN toàn quốc về Cơ khí – Động Lực; Ngày 13 tháng 10 năm 2016