Quyết định về việc công nhân danh hiệu thi đua cho cá nhân sinh viên trong năm học 2019 - 2020