BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2020

Số: 274 /TB-HĐTSĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày ......... tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Hội đồng Tuyển sinh đại học

về việc xác định điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 - đợt 1

theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi  tốt nghiệp THPT năm 2020

 

 

Ngày 04/10/2020, Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2020 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 - đợt 1 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, kết quả như sau:

1. Điểm trúng tuyển

Tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển và điểm ưu tiên đạt:

+ Từ 18,50 điểm trở lên đối với đại học sư phạm kỹ thuật (cấp bằng cử nhân và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, người học không phải đóng học phí).

+ Từ 14,00 điểm trở lên đối với đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế.

2. Danh sách trúng tuyển (đăng tải trên website: http//www.nute.edu.vn).

3. Xác nhận nhập học

- Nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước 17h00 ngày 10/10/2020.

- Phương thức nộp: Trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

4. Thời gian nhập học: Từ 07h30 đến 17h00 ngày 12/10/2020.

5. Hồ sơ nhập học

Thí sinh trúng tuyển đến nhập học phải nộp đầy đủ:

- Giấy báo nhập học (bản sao). Trường hợp thí sinh có trong danh sách trúng tuyển (đăng tải trên website Nhà trường) chưa nhận được giấy báo nhập học thì vẫn làm thủ tục nhập học theo lịch (Giấy báo nhập học được giải quyết tại buổi nhập học).

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao).

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020), Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao).

- Giấy khai sinh (bản sao).

- Lý lịch sinh viên 02 bản (theo mẫu đính kèm) có dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương.

- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản chính và bản sao).

- Bản sao các giấy tờ minh chứng chế độ ưu tiên (nếu có).

- Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCHQS cấp xã nơi cư trú cấp theo quy định hiện hành (đối với nam có độ tuổi từ 18 đến 25).

- 02 ảnh 3x4.

- Các khoản tiền nộp khi nhập học (theo Giấy báo nhập học).

Ghi chú: Các giấy tờ nhập học được đựng trong một túi hồ sơ (các bản sao phải có chứng thực, bản chính chỉ dùng để đối chiếu), trên túi hồ sơ ghi các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, danh mục giấy tờ nhập học.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228)3630858, (0228)3637804; Fax: (0228)3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

Hiệu trưởng

 TS. Đặng Quyết Thắng

 

Phản hồi về bài viết “Thông báo kết luận của Hội đồng Tuyển sinh đại học về việc xác định điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 - đợt 1 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi  tốt nghiệp THPT năm 2020”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: