Kế hoạch tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia tháng 6 năm 2020

Cùng chuyên mục


Phản hồi về bài viết “Kế hoạch tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia tháng 6 năm 2020”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: