Quyết định công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ ƯDCNTTCB đợt 2 năm 2020

Phản hồi về bài viết “Quyết định công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ ƯDCNTTCB đợt 2 năm 2020”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: