Báo cáo tình hình sử dụng, cấp phát chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (Từ 01/9/2017 đến 30/7/2019)

Phản hồi về bài viết “Báo cáo tình hình sử dụng, cấp phát chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (Từ 01/9/2017 đến 30/7/2019)”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Đặng minh hương - Phamminhhuong1821996@gmail.com - 30/03/2020