Quyết định khen thưởng toàn khóa học cho học viên ThS - KTCK K2  đạt thành tích cao trong học tập