Chiều ngày 17/7/2019, tại hội trường 602 nhà A6, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tài Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối (ĐUK) các cơ quan tỉnh Nam Định; Trần Văn Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí Đảng ủy viên, cấp ủy chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Toàn Đảng bộ đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết công tác 6 tháng đầu năm 2019, kết quả đạt được đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Về công tác xây dựng Đảng, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Nhà trường đã kết nạp 01 đồng chí; xét chuyển chính thức 03 đồng chí; chuyển sinh hoạt 06 đồng chí; tiếp nhận 02 đồng chí; xét công nhận 22 đối tượng cảm tình Đảng, trong đó có 16 sinh viên; cử 05 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Thời gian tới, Đảng bộ Nhà trường tiếp tục chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đoàn thể và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Đ/c Nguyễn Thế Mạnh -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm,

 phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tài Sơn - Phó Bí thư Thường trực ĐUK các cơ quan tỉnh Nam Định đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đảng bộ Nhà trường đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí tin tưởng rằng, Đảng bộ Nhà trường sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên Nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền; đồng thời lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viện nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Đ/c Nguyễn Tài Sơn - Phó Bí thư Thường trực ĐUK các cơ quan tỉnh Nam Định phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực ĐUK, đồng chí Trần Văn Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu cảm ơn BTV ĐUK; đồng thời thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ Nhà trường và cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, BCH Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo các chi ủy, các đơn vị, đoàn thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác của Nhà trường.

Đ/c Trần Văn Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường
phát biểu kết luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các Chi bộ, lãnh đạo đoàn thể cũng đóng góp ý kiến làm rõ hơn kết quả đạt được, những tồn tại được nêu trong nội dung báo cáo, đặc biệt là những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của chi ủy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị

Hoàng Dung

Phản hồi về bài viết “Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: