Tên đề tài luận văn

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ hàn MIG đến chất lượng liên kết hàn giáp mối hợp kim nhôm A 6061

Họ và tên học viên

Đỗ Văn Chiến

Cán bộ hướng dẫn luận văn

TS. Vũ Văn Ba

 

Xem chi tiết

Cùng chuyên mục