Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" đợt thi tháng 3/2019

Phản hồi về bài viết “Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" đợt thi tháng 3/2019”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019?