Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" đợt thi tháng 3/2019

Phản hồi về bài viết “Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" đợt thi tháng 3/2019”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Trần thị ngọc huyền - tranthingochuyen19081998@gmail.com - 11/06/2019
Phạm Bích Ngọc - Exosehungoc@gmail.com - 08/08/2019
- - 08/08/2019