BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

 

Số: 81/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày 02 tháng 04 năm 2019

 

THÔNG BÁO

 Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học năm 2019

 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐH ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019;

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Ký hiệu: SKN) thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học năm 2019 như sau:

I. XÉT TUYỂN THẲNG

1. Đối tượng xét tuyển thẳng và ngành đăng ký học

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học được nhận vào học một trong các ngành trình độ đại học của Nhà trường.

b) Người đã trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được nhận vào học tại Trường theo đúng ngành, trình độ đào tạo mà thí sinh đã trúng tuyển. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên thì được giới thiệu vào các lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.

c) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Tin học; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp trung học được nhận vào học một trong các ngành phù hợp ở trình độ đại học.

d) Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp trung học được nhận vào học một trong các ngành (Khoa học máy tính; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử) trình độ đại học phù hợp với nội dung đề tài dự thi, đoạt giải của thí sinh.

đ) Thí sinh đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của pháp luật thì được nhận vào học một trong các ngành trình độ đại học phù hợp với nghề đã đạt giải.

e) Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc thiểu số nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ đã tốt nghiệp THPT.

Những thí sinh này được tuyển vào một trong các ngành đào tạo trình độ đại học và phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức.

2. Đăng ký xét tuyển thẳng

2.1. Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại Sở GDĐT trước ngày 20/5/2019.

a) Đối với thí sinh thuộc các đối tượng quy định tại Điểm a, b, c, d và đ Mục 1 Phần I của Thông báo này, hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3).

- Bản sao hợp lệ giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng được xét tuyển thẳng.

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4x6.

b) Đối với thí sinh thuộc đối tượng quy định tại Điểm e Mục 1 Phần I của Thông báo này, hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 4).

 - Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học THPT.

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4x6.

- Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú.

2.2. Sau khi có thông báo trúng tuyển của Trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).

II. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

Các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học; thí sinh đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề ASEAN, thi tay nghề quốc tế và có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của pháp luật.

Những thí sinh này đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định quy định thì được nhận vào học đại học.

2. Đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại Sở GDĐT trước ngày 20/5/2019. Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 5).

- Một trong các bản sao hợp lệ giấy tờ: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định,

Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: (0228)3630858, 3637804; Fax: (0228)3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http://www.nute.edu.vn

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Văn Khiêm

 

 Tệp đính kèm

1 - Thông báo xét tuyển thẳng 2019

2 - Phụ lục 3

3 - Phụ lục 4

4 - Phụ lục 5

 

 

 

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804