Sáng ngày 15/8/2018, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú của Nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Báo cáo viên Hoàng Văn Mừng - Trưởng phòng Giáo dục Chính trị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định đã trình bày những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Báo cáo viên Hoàng Văn Mừng - Trưởng phòng Giáo dục Chính trị
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày các Nghị quyết tại Hội nghị

Chiều ngày 15/8/2018, cấp ủy các chi bộ tiếp tục tổ chức Hội nghị thảo luận tại chi bộ, nghiêm túc đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) của Đảng ủy Nhà trường.

Sau khi tham gia học tập, quán triệt tại Hội nghị, tham gia thảo luận tại chi bộ, cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân nộp về Đảng ủy Nhà trường. Nội dung bài thu hoạch thể hiện nhận thức của các cá nhân về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7; liên hệ bản thân, liên hệ với hoạt động của cơ quan, đơn vị; đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan đơn vị và trách nhiệm vụ thể của mỗi cá nhân.

Hội nghị đã được tổ chức nghiêm túc, các đại biểu tham gia học tập phấn khởi, tiếp thu hiệu quả.

Hoàng Dung

Phản hồi về bài viết “Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804