1. Danh sách BCH

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thế Mạnh

Chủ tịch Công đoàn Trường

2

Trần Xuân Thảnh

Phó Chủ tịch Công đoàn Trường

3

Lê Quỳnh Lan

Ủy viên BTV-Chủ nhiệm UBKT Công đoàn

4

Nguyễn Thúy Hằng

Ủy viên BCH - Trưởng ban Nữ công

5

Vũ Thị Thu Huyền

Ủy viên BCH

6

Trần Văn Hiệp

Ủy viên BCH

7

Nguyễn Hồng Thanh

Ủy viên BCH

8

Nguyễn Trường Giang

Ủy viên BCH

9

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên BCH

 

 

2. Ủy ban Kiểm tra công đoàn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Quỳnh Lan

Chủ nhiệm UBKT Công đoàn

2

Trần Tuấn Anh

Ủy viên UBKT

3

Nguyễn Thị Phương Dung

Ủy viên UBKT

 

3. Ban Thanh tra nhân dân

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Tiến Đức

Trưởng ban

2

Trần Tuấn Anh

Ủy viên

3

Hoàng Trọng Ánh

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên

5

Phạm Thị Chi

Ủy viên

1
Tư vấn tuyển sinh 2018?