TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 18  tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp cho sinh viên Đại học sư phạm kỹ thuật khóa 7 và SV các lớp được công nhận tốt nghiệp cùng đợt

 

Thực hiện kế hoạch số 29/KH-ĐHSPKTNĐ ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp Đại học sư phạm kỹ thuật khóa 7, Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức

1.1 Nhận Bảng kết quả học tập, Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, Chứng chỉ Kỹ năng mềm và ký nhận Bằng vào 8h00’ ngày 23/3/2017.

1.2 Thời gian tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp: Ngày 24/3/2017, từ 7h00’.

* Cán bộ lớp các lớp ĐS K7 về phòng Công tác HSSV vào 09h00’ ngày 23/3/2017 để triển khai công tác tổ chức và hoàn tất các thủ tục tốt nghiệp.

2. Địa điểm

Hội trường 206 - A2

3. Chương trình Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 24/3/2017

- Từ 7h00’ đến 7h30’          Báo công, viếng nghĩa trang liệt sĩ P. Lộc Hạ.

            - Từ 7h35’ đến 7h55’:         Chuẩn bị lễ phục và ổn định chỗ ngồi.

            - Từ 8h00’:                            Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Phòng Công tác HSSV yêu cầu tất cả sinh viên các lớp được nhận Bằng tốt nghiệp ngày 24/3/2017 có mặt đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các thủ tục để nhận bằng Tốt nghiệp. Sinh viên không hoàn thành các thủ tục sẽ không được nhận bằng tại Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Các vấn đề, thủ tục liên quan đến Bộ môn, Khoa, Phòng, Trung tâm đề nghị các em giải quyết xong trước khi làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên được xét khen thưởng toàn khóa học xem tại đây, được cấp học bổng kỳ cuối khóa học xem tại đây.

Phòng Công tác HSSV

 

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp cho sinh viên Đại học sư phạm kỹ thuật khóa 7 và SV các lớp được công nhận tốt nghiệp cùng đợt”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2018?