BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 27/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 10 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở đóng tại thành phố Nam Định, có lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển, đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và sư phạm kỹ thuật, địa bàn tuyển sinh trên cả nước. Năm 2017, Nhà trường tuyển sinh hệ chính quy như sau:

I. THẠC SĨ

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 27 chỉ tiêu.

2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ Chế tạo máy hoặc Công nghệ Kỹ thuật cơ khí hoặc ngành gần với ngành dự thi và đã được học bổ sung kiến thức.

3. Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí.

4. Các môn thi tuyển sinh

- Anh văn, Toán cao cấp, Công nghệ chế tạo máy.

- Thí sinh được miễn thi môn Anh văn nếu đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 3, Điều 5 tại Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ - Thông tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Danh mục ngành gần

- Kỹ thuật cơ - điện tử.

- Cơ kỹ thuật.

- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.

- Công nghệ kỹ thuật ô tô.

- Các ngành máy và thiết bị công nghiệp khác.

6. Đăng ký dự thi (ĐKDT)

6.1. Hồ sơ ĐKDT: Theo mẫu được đăng tải trên website của Nhà trường.

6.2. Thời gian nhận hồ sơ, thời gian thi

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

1

Thời gian nhận hồ sơ

Từ 10/2/2017 ÷ 28/4/2017

Từ 02/5/2017 ÷ 29/9/2017

2

Thời gian thi (dự kiến)

Tháng 5/2017

Tháng 10/2017

6.3. Nộp hồ sơ ĐKDT

 Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên), hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường.

II. ĐẠI HỌC – ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG – ĐẠI  HỌC VĂN BẰNG 2

1. ĐẠI HỌC

1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 1000 chỉ tiêu, trong đó có 270 chỉ tiêu sư phạm kỹ thuật.

1.2. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học.

1.3. Ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển

TT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện; Hệ thống điện)

52510301

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Sinh học

2

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52510303

3

Công nghệ chế tạo máy

52510202

4

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

52510201

5

Công nghệ kỹ thuật ôtô

52510205

6

Khoa học máy tính

52480101

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

7

Công nghệ thông tin

52480201

8

Kế toán

52340301

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

9

Quản trị kinh doanh

52340101

1.4. Phương thức tuyển sinh

- Phương thức1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (chỉ dùng để xét tuyển đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế).

1.4.1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 50% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, nguyên tắc xét tuyển, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT), thời gian ĐKXT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

c) Hình thức ĐKXT

- Xét tuyển đợt 1: Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo lệ phí ĐKXT.

- Xét tuyển bổ sung:

Thí sinh thực hiện ĐKXT bằng một trong các hình thức sau:

+ Đăng ký trực tuyến trên website của Bộ GD&ĐT.

+ Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường: Truy cập vào website http://www.nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến năm 2017” để thực hiện đăng ký xét tuyển.

+ Chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên Phiếu ĐKXT qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường.

1.4.2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 50% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

b) Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh

- Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp trung học.

- Xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12 từ loại Khá trở lên.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

c) Tiêu chí xét tuyển

- Dựa vào Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = TĐ + ĐUT

Trong đó: TĐ là tổng các điểm trung bình cả năm (lớp 12) của các môn học trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển; ĐUT là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu: TĐ đạt từ 18,00 điểm trở lên.

d) Nguyên tắc xét tuyển

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm môn Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

đ) Lịch đăng ký xét tuyển: Tổ chức xét tuyển nhiều đợt, bắt đầu từ 10/03/2017.

e) Hình thức đăng ký xét tuyển

Thí sinh thực hiện ĐKXT bằng một trong các hình thức sau:

- Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường: Truy cập vào website http://www.nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến năm 2017” để thực hiện đăng ký xét tuyển.

- Chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên Phiếu ĐKXT (theo mẫu) qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường.

Ghi chú: Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin ĐKXT. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT với hồ sơ gốc.

2. ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 chỉ tiêu.

2.2. Đối tượng tuyển sinh                 

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng (CĐ), cao đẳng nghề (CĐN) tại các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH quy định.

- Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp CĐN nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT thì phải được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2.3. Ngành đào tạo, các môn thi tuyển, tổ hợp xét tuyển

TT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Môn thi theo đề thi riêng của Trường

Tổ hợp xét tuyển

(thi THPT quốc gia)

Cơ bản

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

1

Công nghệ thông tin

52480201

 

Toán cao cấp

Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện; Hệ thống điện)

52510301

 

Mạch điện

 

Điện tử công suất

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Sinh học

3

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52510303

Trang bị điện

4

Công nghệ chế tạo máy

52510202

Vẽ kỹ thuật

Máy cắt kim loại

5

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành công nghệ hàn)

52510201

Công nghệ hàn

6

Công nghệ kỹ thuật ô tô

52510205

Lý thuyết và kết cấu ô tô

7

Kế toán

52340301

Kinh tế vi mô

Kế toán

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

2.4. Phương thức tuyển sinh

            Thí sinh lựa chọn một trong hai phương thức:

- Phương thức 1: Thi tuyển theo đề thi riêng của Trường.                            

- Phương thức 2: Dự thi THPT quốc gia năm 2017 và lấy kết quả theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký xét tuyển tương ứng để xét tuyển vào Trường.

2.5. Đăng ký dự thi, xét tuyển

2.5.1. Đăng ký dự thi (ĐKDT) theo đề thi riêng của Trường

a) Hồ sơ ĐKDT

- 01 túi hồ sơ và 02 phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường).

- Bản sao hợp lệ bảng điểm, bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) trình độ CĐ hoặc CĐN.

- 02 ảnh chân dung cỡ 4x6; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ báo tin của thí sinh.

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- Thí sinh tốt nghiệp CĐN cần bổ sung bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy xác nhận tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

b) Thời gian nhận hồ sơ, thời gian thi

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

1

Thời gian nhận hồ sơ

Từ 10/2/2017 ÷ 28/4/2017

Từ 02/5/2017 ÷ 29/9/2017

2

Thời gian thi (dự kiến)

Tháng 5/2017

Tháng 10/2017

c) Nộp hồ sơ ĐKDT:  Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên), hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường.

Ghi chú: Những thí sinh có nhu cầu ôn thi đăng ký tại Phòng Đào tạo vào thời điểm nộp hồ sơ ĐKDT.

2.5.2. Đăng ký xét tuyển: Hồ sơ ĐKXT, thời gian nhận hồ sơ ĐKXT theo quy định của Bộ GD&ĐT hoặc thông báo trên website Nhà trường.

3. ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

3.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 chỉ tiêu.

3.2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học (theo quy định của Bộ GD&ĐT), có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ tuyển sinh.

3.3. Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin.

3.4. Phương thức tuyển sinh

- Đối tượng miễn thi tuyển: Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chính quy do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định cấp, cùng nhóm ngành với ngành Công nghệ thông tin, có nguyện vọng đăng ký học.

- Đối tượng phải thi tuyển: Thí sinh không thuộc diện đối tượng miễn thi tuyển.

3.5. Đăng ký dự thi

3.5.1. Hồ sơ ĐKDT

            - 01 túi hồ sơ và 02 phiếu đăng ký học văn bằng hai (theo mẫu của Trường).

- Bản sao hợp lệ bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học.

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên hợp lệ (nếu có).

- 02 ảnh chân dung cỡ 4x6; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ báo tin của thí sinh.

3.5.2. Thời gian nhận hồ sơ, thời gian thi

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

1

Thời gian nhận hồ sơ

Từ 10/2/2017 ÷ 28/4/2017

Từ 02/5/2017 ÷ 29/9/2017

2

Thời gian thi (dự kiến)

Tháng 5/2017

Tháng 10/2017

3.5.3. Nộp hồ sơ ĐKDT: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên), hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường.

Ghi chú: Những thí sinh có nhu cầu ôn thi đăng ký tại Phòng Đào tạo vào thời điểm nộp hồ sơ ĐKDT.

3.5.4. Môn thi, thời gian làm bài và hình thức thi

- Môn Toán cao cấp, thời gian làm bài 180 phút, thi theo hình thức tự luận.

- Môn Tiếng Anh, thời gian làm bài 90 phút, thi theo hình thức trắc nghiệm.

III. CAO ĐẲNG

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 chỉ tiêu.

2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học.

3. Phương thức tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh cao đẳng năm 2017.

* Địa chỉ tiếp nhận ĐKXT, ĐKDT và giải đáp các thông tin tuyển sinh:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0350.3630858, 3637804; Fax: 0350.3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http://www.nute.edu.vn

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Văn Khiêm

Tải chi tiết thông báo tại đây

Tải chi tiết các mẫu hồ sơ đăng ký tại đây:

- Mẫu hồ sơ thạc sĩ

- Mẫu phiếu ĐKXT đại học liên thông

- Mẫu phiếu ĐKXT

Phản hồi về bài viết “Thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2017”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2018?