Ngày đăng :06/07/2016 3217 lượt xem

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC

 SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 138/TB-ĐHSPKTNĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày  05  tháng 7  năm 2016

                  THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

và 10 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

         Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định trải qua 50 năm xây dựng và phát triển. Từ một Trường Trung cấp ngày đầu thành lập, nay đã trở thành Trường đại học và đang từng bước phát triển thành một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Trường (21/12/1966 - 21/12/2016) và 10 năm thành lập Trường đại học (05/01/2006 - 05/01/2016).

* Thời gian dự kiến: tổ chức trong các ngày 20, 21/12/2016

* Địa điểm: tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, Tp Nam Định.

         Ban Giám hiệu trân trọng thông báo sự kiện quan trọng này và mong nhận được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị; của các thế hệ cán bộ viên chức, lao động hợp đồng, sinh viên đã và đang công tác học tập tại Nhà trường.

         Thông tin chi tiết về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Nhà trường sẽ tiếp tục thông báo trên website của Trường http//www.nute.edu.vn và trên các phương tiện thông tin khác.

         Xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức qua địa chỉ: Phòng Hành chính - Quản trị, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, Tp Nam Định. Điện thoại: 0350 3645194; email: phonghcth@skn.edu.vn

         Trân trọng!

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trần Văn Khiêm

                                                            

 

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và 10 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
Trần Anh Tuấn - trantuaniced@gmail.com - 28/08/2016