QĐ công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 1 năm 2021

Phản hồi về bài viết “QĐ công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản đợt 1 năm 2021”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: