Quyết định công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 9 năm 2020