Quyết định công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 8 năm 2020