BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

 

Số: 156/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày 15 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

 Về việc thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học

 hệ chính quy đợt 1 - năm 2019

 

Thực hiện kế hoạch số 69/KH-ĐHSPKTNĐ ngày 31/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019, Nhà trường thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 - năm 2019 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia (PT1) và phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (PT2), cụ thể như sau:

1. Đối với PT1: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với PT2

- Nhận hồ sơ: Từ 24/4 ÷ 24/7/2019, xét trúng tuyển ngày 25/7/2019.

- Nhận hồ sơ: Từ 26/7 ÷ 05/8/2019 (nếu còn chỉ tiêu), xét trúng tuyển từ 06/8 ÷ 08/8/2019.

(Các đợt tiếp theo đối với PT1, PT2 (nếu có) Nhà trường sẽ có thông báo sau)

* Hình thức đăng ký xét tuyển

          - Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường: Truy cập vào website http://www.nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến năm 2019” để thực hiện đăng ký xét tuyển.

          - Chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên Phiếu ĐKXT (theo mẫu) qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường.

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ ĐKXT và giải đáp các thông tin tuyển sinh:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3630858, 3637804; Fax: 0228.3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http://www.nute.edu.vn

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đặng Quyết Thắng