Ngày 21 tháng 6 năm 2016, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đã được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách các đơn vị đang tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT (cập nhật đến ngày 02/11/2018).

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là một trong những đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép cho tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT (vị trí 117 trong danh sách)

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./

 Tệp đính kèm Danh sách 

 

Link tin gốc http://www.moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-thuong-xuyen/Pages/default.aspx?ItemID=5726