1. Chương trình bồi dưỡng NVSP Đại học

Chương trình bồi dưỡng NVSP cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chương trình đào tạo NVSP dạy nghề

a) Chương trình đào tạo NVSP dạy nghề theo Thông tư số 19 ngày 21/7/2011 của Bộ LĐTBXH về việc Quy định Chương trình khung SPDN cho giáo viên dạy trình độ TCN, giảng viên dạy trình độ CĐN tại các cơ sở dạy nghề.

b) Chương trình bồi dưỡng NVSP sơ cấp theo Thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ LĐTBXH về việc Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

c) Chương trình Bồi dưỡng Kỹ năng dạy học theo Quyết định số 782/QĐ-TCGDNN ngày 06/10/2017 của TCGDNN cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và người dạy nghề cho lao động nông thôn.

3. Bồi dưỡng các chuyên đề

a) Kỹ năng biên soạn giáo án và tổ chức giảng dạy tích hợp trong giáo dục nghề nghiệp.

b) Kỹ năng dạy nghề nâng cao và đánh giá bài giảng…

- Thời gian: Các khoá đào tạo, bồi dưỡng NVSP học vào các ngày trong tuần hoặc các ngày cuối tuần.

- Địa điểm: Tại Trường ĐHSPKT Nam Định hoặc các cơ sở liên kết.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ.

Điện thoại: 0228.3641143; 0912.208005.

Phản hồi về bài viết “Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng NVSP”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2019?