Tổ chức đảng: 

TS. Nguyễn Trường Giang

Bí thư Chi bộ

TS. Trần Thị Thu Hằng

Đảng viên

ThS. Hà Mạnh Hợp

Đảng viên

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

Đảng viên

TS. Ngô Thị Nhung

Đảng viên

ThS. Trần Trung Kiên

Đảng viên

KS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Đảng viên

ThS. Bùi Thị Huyền Đảng viên

Tổ chức công đoàn:

ThS. Trần Thị Ngọc Loan

Chủ tịch Công đoàn

 

TS. Nguyễn Trường Giang

Đoàn viên

 

TS. Ngô Thị Nhung

TS. Trần Thị Thu Hằng

Đoàn viên

Đoàn viên

 

ThS. Hà Mạnh Hợp

Đoàn viên

 

ThS. Mai Thị Bích Ngọc

Đoàn viên     

 

ThS. Trần Trung Kiên

Đoàn viên

 

ThS. Trần Lê Na

Đoàn viên

 

ThS. Trần Thị Thơm

Đoàn viên

 

ThS. Bùi Thị Huyền

Đoàn viên

 

KS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Đoàn viên

 

CN. Nguyễn Trọng Hợp Đoàn viên  

Tổ chức đoàn thanh niên:

Khoa Sư phạm kỹ thuật có 02 giảng viên đang sinh hoạt trong Chi đoàn Cơ quan

ThS. Trần Trung Kiên

Bí thư Chi đoàn Cơ quan

 

Quản lý khoa và bộ môn:

TS. Nguyễn Trường Giang             Trưởng khoa; kiêm quản lý, điều hành bộ môn Giáo dục học   ĐT: 0912 55 91 76

TS. Trần Thị Thu Hằng                   Trưởng bộ môn Tâm lý học               ĐT: 091 481 55 79

TS. Ngô Thị Nhung                        Trưởng bộ môn Kỹ năng sư phạm     ĐT: 0948 25 66 89  

 

Đội ngũ giảng viên: 

Khoa Sư phạm kỹ thuật có tổng số 11 giảng viên và 01 Thư ký - Giáo vụ khoa. Đội ngũ giảng viên có 02 tiến sỹ - đạt tỷ lệ gần 19%, 07 thạc sỹ - đạt tỷ lệ gần 64%, trong đó có 01 giảng viên đang là nghiên cứu sinh.