Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Nam Định 

Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP. NamĐịnh

Tel: 0228. 3632.228

Email: Khoangoaingu.skn@moet.edu.vn

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

1

Ngô Thị Thanh

0912030285

ngothithanhspktnd@gmail.com

2

Phạm Thanh Bình

0983326981

binh24121982@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thu

0912.55939

thuspktnd@gmail.com

4

Ngô Thị Thơm

0978122457

ngothithomspktnd@gmail.com

5

Trần Hồng Vân

01239215805

tranhongvan18@gmail.com

6

Trần Thị Thu Hương

0987763743

huongtranthu86@gmail.com

7

Mai Thị Thanh Nga

0914791857

nga.maichi@gmail.com

8

Trần Thị vân

0941399990

birdy05112009@gmail.com

9

Trần Thị Thủy

0912071441

trananhduong2012@gmail.com

10

Lê Thị Chinh

0943827891

lethichinhspktnd@gmail.com

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?