Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Nam Định 

Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP.Nam Định

Tel: 0350. 3632.228
Email: Khoangoaingu.skn@moet.edu.vn

Thông tin liên hệ các Giáo viên của Khoa Ngoại ngữ

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

1

Hoàng Thị Kim Liên

0912283004

lienhoangkim63@gmail.com

2

Ngô Thị Thanh

0912030285

ngothithanh.spktnd@gmail.com

3

Phạm Thanh Bình

0983326981

binh24121982@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thu

0912055939

thuspktnd@gmail.com

5

Ngô Thị Thơm

0978122457

ngothithomspktnd@gmail.com

6

Trần Hồng Vân

01239215805

tranhongvan18@gmail.com

7

Trần Thị Thu Hương

0987763743

huongtranthu86@gmail.com

8

Mai Thị Thanh Nga

0914791857

nga.maichi@gmail.com

9

Trần Thị Vân

0941399990

birdy05112009@gmail.com

10

Trần Thị Thủy

0912071441

trananhduong2012@gmail.com

11

Lê Thị Chinh

0943827891

chinhlt2005@gmail.com