Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Nam Định 

Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP.Nam Định

Tel: 0350. 3632.228
Email: Khoangoaingu.skn@moet.edu.vn