STT

Ngành đào tạo

Trình độ

Thời gian

1

Tiếng Anh

Cao đẳng

2,5 năm

Đào tạo cử nhân tiếng Anh trình độ Cao đẳng. Chương trình đào tạo hợp lý, khoa học, chú trọng nhiều đến kỹ năng thực hành, và đặc biệt là định hướng nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Tiếng Anh nắm vững kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội và văn học Anh - Mỹ; phát triển năng lực chuyên môn kết hợp với kiến thức nghề nghiệp để phát triển toàn diện cá nhân, tự tin làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 - Biên phiên dịch viên: Có khả năng làm việc độc lập với như là biên dịch viên các văn bản viết hoặc một phiên dịch viên cho các cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương thông thường, biên tập viên tại các nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân, trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

- Nhân viên văn phòng: Có khả năng làm việc trong các văn phòng của các công ty nước ngoài, liên doanh hoặc công ty Việt Nam, đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

- Nhân viên du lịch: Có khả năng làm việc trong các văn phòng, đại lý du lịch, khai thác và tìm kiếm đối tác để chọn lựa những đối tác cung cấp dịch vụ tốt nhất; hỗ trợ cập nhật thông tin xây dựng các sản phẩm du lịch.

Phản hồi về bài viết “Ngành nghề đào tạo khoa Ngoại ngữ”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804