cipro

cipro beerotor.de

I. Giới thiệu chung về khoa

Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tiền thân là Bộ môn Ngoại Ngữ thuộc khoa Khoa học Cơ bản. Bộ môn Ngoại Ngữ có nhiệm vụ đào tạo tiếng Anh cơ bản và tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên toàn trường và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển, hội nhập của Nhà trường. 

Năm 2008, khoa Ngoại ngữ được thành lập với 2 tổ bộ môn: Bộ môn ngoại ngữ cơ bản và Bộ môn ngoại ngữ chuyên ngành. Ngay từ những năm đầu tiên sau khi thành lập, Khoa đã tích cực nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tập bài giảng, chuẩn bị đội ngũ giáo viên để đảm nhận tốt nhất nhiệm vụ giảng dạy.

Năm 2015 là dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của Khoa. Khoa  đã bắt đầu đào tạo ngành tiếng Anh trình độ Cao đẳng nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ cho xã hội, đáp ứng nhu cầu của tỉnh Nam Định và các tỉnh thành lân cận.

Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa Ngoại ngữ đã phát triển và trưởng thành cả về chất và lượng. Đội ngũ giảng viên thuộc Khoa quản lý có phẩm chất chính trị tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Khoa ngoại ngữ đang đóng một vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng nhà trường tiếp tục nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên, góp phần từng bước đưa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định sánh vai với các trường trong khu vực và trên thế giới.

Tập thể khoa Ngoại ngữ

II. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Ngoại ngữ có chức năng, nhiệm vụ sau:

Chức năng:

Quản lý và đào tạo cử nhân Tiếng Anh tiếng Anh trình độ Cao đẳng; giảng dạy Tiếng Anh cơ bản và Tiếng Anh chuyên ngành cho học sinh và sinh viên các hệ đào tạo trong Trường.

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực chuyên môn ngoại ngữ theo quy định và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường; 

2. Đề xuất thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, phối hợp với Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế khai thác các dự án hợp tác quốc tế, chủ động phối hợp với các trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ trong việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; 

3. Tổ chức liên hệ, phối hợp với cơ sở đào tạo, sản xuất, kinh doanh trong việc đưa học sinh, sinh viên đi thực tập ở các cơ sở ngoài Trường; 

4. Chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn; 

5. Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình và các tài liệu phục vụ dạy học.  Phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học; 

6. Lập kế hoạch đề xuất mua sắm tài sản, thiết bị, vật tư phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và các thiết bị khác theo quy định; quản lý tài sản được giao theo quy định; 

7. Phối hợp với Phòng Công tác HSSV và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, giáo dục HSSV và công tác giáo viên chủ nhiệm; 

8. Được tổ chức đào tạo bồi dưỡng các chuyên đề về ngoại ngữ theo nhu cầu xã hội;

9. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên thuộc khoa. Quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng trong khoa theo quy định;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804