Khoa Kinh tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP. Nam Định
Tel : 0350.3. 63 25 38 
Email :
Khoakinhte.skn@moet.edu.vn

1
Tư vấn tuyển sinh 2018?