1 - Các ngành đào tạo trình độ đại học sư phạm kỹ thuật (4.5 năm): Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện, Hệ thống điện); Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Phương thức tuyển sinh: 

  • Xét tuyển điêm từ kỳ thi TNPT quốc gia và lấy kết quả theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.
  • Xét học bạ và lấy kết quả theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.

2 - Các ngành đào tạo trình độ đại học công nghệ (4 năm): Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện, Hệ thống điện); Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Phương thức tuyển sinh: 

  • Xét tuyển điêm từ kỳ thi TNPT quốc gia và lấy kết quả theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.
  • Xét học bạ và lấy kết quả theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.

3 - Các ngành đào tạo đại học liên thông (Hệ chính quy - 1,5 năm): Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện, Hệ thống điện); Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Phương thức tuyển sinh: 

  • Thi tuyển theo đề thi riêng của trường
  • Xét tuyển điêm từ kỳ thi TNPT quốc gia và lấy kết quả theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.

4 - Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng (3 năm): Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện; Công nghệ tự động; Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Điện tử dân dụng; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí.

Phương thức tuyển sinh: 

  • Xét tuyển điêm từ kỳ thi TNPT quốc gia và lấy kết quả theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.
  • Xét học bạ và lấy kết quả theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.
1
Tư vấn tuyển sinh 2018?