Phong trào văn nghệ - TDTT đang trở thành nhu cầu không thể thiếu của sinh viên trong các trường ĐH, CĐ.... Phong trào văn nghệ - TDTT trong các trường đang phát triển ngày càng sâu rộng, Khoa Công nghệ Thông tin luôn tự hào vì đội văn nghệ, thể thao lớn mạnh, có mặt tại nhiều hoạt động đoàn thể của trường, của thành phố và của tỉnh nhà.Phản hồi về bài viết “Sinh viên khoa công nghệ thông tin trong hoạt động phong trào”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: