zovirax

zovirax flex32.dk

Trưởng, phó trung tâm

1.     Trần Quốc Đảng               Trưởng Trung tâm

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận

Hoàng Thị Thủy - Chủ tịch công đoàn bộ phận

Danh sách VC - LĐHĐ

1.     Trần Quốc Đảng

2.     Hoàng Thị Thủy

3.     Lê Văn Khải

4.     Trần Tuấn Anh

5.     Vũ Quang Hưng

6.     Trần Huy Trọng

7.     Nguyễn Công Trường

8.     Vũ Khắc Thanh

9. Trần Văn Hạnh

10. Trịnh Văn Đồng

11. Trần Xuân Phương

12. Trần Thanh Bình

13. Hoàng Quốc Vương

14. Dương Thế Vinh