Địa chỉ liên hệ: 
Trung tâm Tin học Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP. Nam Định
Tel : 0228.3. 64 77 19
Email : Trungtamthnn.skn@moet.edu.vn

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?