STT

Họ tên

Chức Vụ

Liên hệ

1

NCS. Tô Đức Nhuận

Trưởng bộ môn

DĐ: 0917380928
Email: nhuanthtb@yahoo.com

2

ThS. Nguyễn Thế Vinh

Phó trưởng bộ môn

DĐ: 0915673547
Email: thevinh195@yahoo.com

3

ThS. Phạm Thị Cúc

Giảng viên

DĐ: 0948268622
Email: 

4

ThS. Bùi Thu Hải

Giảng viên

DĐ: 0916255985
Email: haibt85@gmail.com

5

ThS. Phùng Thị Thu Hiền

Giảng viên

DĐ: 0996904946
Email: phunghiennd@gmail.com

6

ThS. Trần Thị Duyên

Giảng viên

DĐ: 0989327733
Email: duyenmit82@gmail.com

7

ThS. Vũ Thị Phương

Giảng viên

DĐ: 0917380780
Email: vuphuongcntt@gmail.com

8

ThS. Trần Thị Thuận

Giảng viên

DĐ: 0913570290
Email: tranthuan030881@gmail.com

9

ThS. Đỗ Thị Hồng Lĩnh

Giảng viên

DĐ: 0987874768
Email: 

10

ThS. Đặng Thị Hiền

Giảng viên

DĐ: 0982900881
Email: 

11

NCS. Đoàn Tuấn Nam

Trưởng Phòng KH&HTQT

DĐ: 0989661196
Email: phonghtqt.skn@moet.edu.vn

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?