STT

Họ tên CBGD

Ngành đào tạo

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Vũ

Thạc sĩ - Khoa học máy tính

P. Trưởng BM

2

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Thạc sĩ - Khoa học máy tính

P. Trưởng khoa

3

Đoàn Tuấn Nam

Thạc sĩ - Khoa học máy tính

 

4

Ngô Thị Nga

Thạc sĩ - Khoa học máy tính

 

5

Phạm Thị Hồng Nhung

Thạc sĩ - Khoa học máy tính

 

6

Bùi Thị Thảo

Thạc sĩ - Khoa học máy tính

 

7

Trần Thị Yến

Thạc sĩ - Khoa học máy tính

 

8

Lê Thị Mừng

Thạc sĩ - Hệ thống thông tin

 

9

Đinh Thị Hương

Cử nhân - Công nghệ thông tin

TK - GV