zocor

zocor beerotor.de

STT

Họ tên

Chức Vụ

Liên hệ

1

ThS. Nguyễn Văn Thẩm

Phó trưởng bộ môn

DĐ: 0945514304
Email: nvt.isst.nute@gmail.com

2

PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn

Giảng viên

 

3

ThS. Trần Văn Long

Giảng viên

DĐ: 0917305364
Email: tranvanlongab@gmail.com

4

ThS. Hoàng Thị Hồng Hà

Giảng viên

DĐ: 01252163688
Email:hoangha942014@gmail.com

5

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên

DĐ: 0986375176
Email: thuhang.nute@gmail.com

6

ThS. Lê Thị Mừng

Giảng viên

DĐ: 0946117132
Email: munglt.it@gmail.com

7

ThS. Đinh Gia Trường

Giảng viên

DĐ: 0909092883
Email: dinhgiatruong@gmail.com

8

ThS. Nguyễn Văn Trung

Giảng viên

DĐ: 0912590489
Email:trungnvtb@gmail.com

9

ThS. Nguyễn Văn Vũ

Giảng viên

DĐ: 0912284726
Email: vunvse@gmail.com

1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804