Ngay từ những năm học đầu tiên, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, bộ môn đã chú trọng tổ chức các hoạt động nghiên cứu bộ môn học. Với mục tiêu nghiên cứu để nâng cao chất lượng dạy học và phát triển chuyên môn, hàng năm, giảng viên trong bộ môn đã tham gia viết các giáo trình, tập bài giảng, ngân hàng câu hỏi thi tiếng Anh cho các ngành học trong toàn trường.

Năm 2016, nhóm nghiên cứu của giảng viên bộ môn Anh văn:

Chủ biên: ThS. Trần Hồng Vân.

Các thành viên:  ThS. Ngô Thị Thanh

ThS. Ngô Thị Thơm

Th.S Ngô Thị Nhung

Bảo vệ thành công đề tài KHCN cấp trường" Thiết kế hoạt động dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định theo phương pháp dạy học dự án ". Đề tài mang tính ứng dụng cao vào thực tiễn giảng dạy Tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Hội đồng bộ môn học bộ môn Anh văn nghiệm thu sơ bộ đề tài KHCN

Các giáo trình, tập bài giảng đã được nghiệm thu và đang được sử dụng:

Tên môn học

Chủ nhiệm đề tài

Mã số

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

ThS. Trần Thị Tuyết Hồng

GT2010-06-01

Tiếng Anh chuyên ngành Điện - Điện tử

ThS. Ngô Thị Thanh

GT2010-06-02

Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Chế tạo máy

ThS. Ngô Thị Thanh

TB2011-06-01

Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành ô tô

ThS. Trần Thị Tuyết Hồng

TB2011-06-02

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

ThS. Hoàng Thị Kim Liên

GT2011-06-03

Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Hàn

ThS. Hoàng Thị Kim Liên

TB2013-06-01

Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

ThS. Hoàng Thị Kim Liên

TB2014-06-01

Giáo trình Anh văn tin học 1

ThS. Hoàng Thị Kim Liên

GT2015-05-01

Giáo trình Anh văn tin học 2

ThS. Ngô Thị Thanh

GT2015-05-02

Trong những năm học tới, bộ môn Anh văn vẫn nỗ lực hết sức cho công tác giảng dạy và nghiên cứu bộ môn học nhằm tìm ra những phương pháp giảng dạy thích hợp nhất cho sinh viên để cho sự phát triển bền vững của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Phản hồi về bài viết “Hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn Anh văn”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: