TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Cuộc thi Thiết kế Video với chủ đề

“Hành trình khám phá - Journeys of Discovery

Căn cứ Thông báo số 17/TB-ĐHSPKTNĐ ngày 12/01/2021 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về Kết luận của Hội nghị xây dựng các hoạt động phong trào cho sinh viên.

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2021 của khoa Công nghệ Thông tin

Khoa Công nghệ Thông tin phát động cuộc thi Thiết kế Video với chủ đề “Hành trình khám phá - Journeys of Discovery”

1.Mục đích:

Phát triển phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với các dự án thực tế, phát huy tính sáng tạo trong học tập và NCKH.

Thông qua việc thực hiện các đoạn video, sinh viên có cơ hội thể hiện các kỹ năng thiết kế đồ họa, khai thác các phần mềm ứng dụng để tạo ra các sản phẩm truyền thông hướng tới đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

2. Đối tượng tham gia: Sinh viên khoa CNTT - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

3. Nội dung:

Sinh viên thực hiện các video về:

  • Khám phá bản thân, phát huy sức mạnh bên trong mỗi người để hướng tới thành công.
  • Khám phá các công nghệ mới, các khả năng ứng dụng Công nghệ Thông tin trong đời sống.
  •  Khám phá các mặt của cuộc sống.

Yêu cầu:

-  Thời lượng: video có thời lượng từ 03 - 10 phút.

-  Mỗi video trình bày 1 chủ đề cụ thể, cấu trúc gồm 3 phần:

  • Phần đầu: Giới thiệu chủ đề bài dự thi, thông tin tác giả.
  • Phần nội dung: Trình bày theo kịch bản của tác giả.
  • Phần cuối: Thông tin về tài liệu tham khảo

4. Hình thức đăng ký:

- Có thể tham gia cá nhân hoặc lập đội/nhóm từ 1 – 3 sinh viên/nhóm.

- Đăng ký theo mẫu, nộp cho cô Trần Thị Yến – PBT Chi đoàn khoa CNTT.

5. Thời gian (dự kiến):

- Sinh viên đăng kí nội dung dự thi trước 01/04/2021.

- Ban tổ chức tiếp nhận bài thi trước ngày 30/6/2021

- Kết quả vòng sơ khảo công bố trước 01/8/2021.

- Tổ chức chấm vòng chung khảo và lễ trao giải:  15/8/2021

Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng Thông báo!

 

P. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thu Thủy