Tên tài liệu

Tập bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Tác giả:

ThS. Ngô Thanh Bình - ThS. Nguyễn Mạnh Tường - ThS. Nguyễn Đình Thi 

Năm hoàn thành

2013

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết

Phản hồi về bài viết “Tập bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: