Tên tài liệu

Giáo trình Vật lý đại cương 1

Tác giả:

ThS. Bùi Phương Thúy  - ThS. Trịnh Thế Anh - ThS. Phạm Thị Minh Hòa

Năm hoàn thành

2010

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết