Tên tài liệu

Tập bài giảng Thực hành tiện cơ bản

Tác giả:

ThS. Lê Văn Tiến - ThS. Phạm Văn Hà, ThS. Nguyễn Thị Hiên

Năm hoàn thành

2014

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết

Phản hồi về bài viết “Tập bài giảng Thực hành tiện cơ bản”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: