1. Ngành, nghề, trình độ đào tạo và chương trình đào tạo:

- Trình độ đại học công nghệ kỹ thuật ô tô:

+ Đại học Sư phạm kỹ thuật (4,5 năm) (chương trình đào tạo)

+ Đại học Công nghệ (4,0 năm) (chương trình đào tạo)

                        - Trình độ cao đẳng kỹ thuật (3 năm): Công nghệ kỹ thuật ô tô (chương trình đào tạo)

            - Trình độ cao đẳng nghề (3 năm): Công nghệ kỹ thuật ô tô (chương trình đào tạo)

2. Vị trí việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

2.1. Vị trí việc làm của sinh viên trình độ đại học

- Cán bộ giảng dạy, quản lý trong các trường ĐH Kỹ thuật, Cao đẳng kỹ thuật, trung cấp nghề và dạy công nghệ trong các trường phổ thông,

- Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đảm bảo chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa ô tô;

- Kiểm định chất lượng động cơ, hệ thống phanh và khí xả của ô tô;

- Điều hành một phân xưởng lắp ráp hoặc sửa chữa ô tô như Ford, Toyota, Nissan, Huyndai, Kia, Trường Hải, VEAM,…;

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề cho bậc sơ cấp và trung cấp nghề.

- Làm quản đốc các xưởng sửa chữa hay các dịch vụ về ô tô khác.

2.2. Vị trí việc làm của sinh viên trình độ cao đẳng

- Cán bộ giảng dạy, quản lý trong các trường trung cấp nghề và dạy công nghệ trong các trường phổ thông,

- Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đảm bảo chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, ô tô;

- Kiểm định chất lượng động cơ, hệ thống phanh và khí xả của ô tô;

- Điều hành một phân xưởng lắp ráp hoặc sửa chữa ô tô như Ford, Toyota, Nissan, Huyndai, Kia, Trường Hải, VEAM,…;

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề cho bậc sơ cấp và trung cấp nghề.

- Làm quản đốc các xưởng sửa chữa hay các dịch vụ về ô tô khác.