Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học đợt 2 năm 2020

Cùng chuyên mục


Phản hồi về bài viết “Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học đợt 2 năm 2020”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: