BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2020

Số: 237/TB-HĐTSĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày 04 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Hội đồng Tuyển sinh đại học

về việc xác định điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức

xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT năm 2020 - đợt 1 (lần 1)

 

 Ngày 04/9/2020, Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2020 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT năm 2020 - đợt 1 (lần 1), kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

1. Điều kiện trúng tuyển

- Đối với đại học sư phạm kỹ thuật: Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên và tổng các điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn học trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển đạt từ 21,00 điểm trở lên.

- Đối với đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế: Tổng các điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn học trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển đạt từ 16,00 điểm trở lên và xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

2. Danh sách trúng tuyển (đăng tải trên website: http//www.nute.edu.vn).

3. Xác nhận nhập học

- Nhận bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020) hoặc Học bạ THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2020) trước 17h00 ngày 18/9/2020.

- Phương thức nộp: Trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

4. Thời gian nhập học: Từ 07h30 đến 17h00 ngày 18/9/2020.

5. Hồ sơ nhập học

Thí sinh trúng tuyển đến nhập học phải nộp đầy đủ:

- Giấy báo nhập học (bản sao). Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học thì làm thủ tục nhập học theo lịch, kết quả trúng tuyển công bố tại website Nhà trường.

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao - hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại khá trở lên).

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020), Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao).

- Giấy khai sinh (bản sao).

- Lý lịch sinh viên 02 bản (theo mẫu đính kèm) có dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương.

- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản chính và bản sao).

- Bản sao các giấy tờ minh chứng chế độ ưu tiên (nếu có).

- Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCHQS cấp xã nơi cư trú cấp (đối với nam giới có độ tuổi từ 18 đến 25).

- 02 ảnh 3x4.

- Các khoản tiền nộp khi nhập học (theo Giấy báo nhập học).

Ghi chú:

- Các giấy tờ nhập học được đựng trong một túi hồ sơ (các bản sao phải có chứng thực, bản chính chỉ dùng để đối chiếu), trên túi hồ sơ ghi các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, danh mục giấy tờ nhập học.

- Thí sinh chuẩn bị hồ sơ chuyển sinh hoạt đoàn (sổ Đoàn viên) để nộp về văn phòng Đoàn trường sau khi nhập học.

II. THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐỢT TIẾP THEO

Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo các phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Học bạ THPT).

1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT và xét trúng tuyển: Từ ngày 05/9/2020.

2. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo Phương thức 2

Tổng các điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển đạt từ 16,00 điểm trở lên và xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228)3630858; Fax: (0228)3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

Hiệu trưởng

TS. Đặng Quyết Thắng

 

Phản hồi về bài viết “THÔNG BÁO Kết luận của Hội đồng Tuyển sinh đại học về việc xác định điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT năm 2020 - đợt 1 (lần 1)”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: