BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 257/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 18 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

NGƯỠNG ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, KINH TẾ

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Ký hiệu trường: SKN) thông báo ngưỡng điểm xét tuyển (điểm nhận hồ sơ ĐKXT) đại học sư phạm kỹ thuật, đại học công nghệ, kinh tế, hệ chính quy năm 2020 đối với các ngành đào tạo, như sau:

I. Đại học sư phạm kỹ thuật

1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020

Tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên) đạt: Từ 18,5 điểm trở lên.

2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên và tổng các điểm trung bình của các môn học lớp 12 trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký xét tuyển đạt từ 21,00 điểm trở lên.

II. Đại học công nghệ, kinh tế

1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020

Tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên) đạt: Từ 14,0 điểm trở lên.

2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

Tổng các điểm trung bình của các môn học lớp 12 trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký xét tuyển đạt từ 16,00 điểm trở lên.

* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3630858, 3637804; Fax: 0228.3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http://www.nute.edu.vn

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Đặng Quyết Thắng

 

 

 

   

 

Phản hồi về bài viết “THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, KINH TẾ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: