Quyết định công nhận tốt nghiệp số 691 ngày 13/09/2019